سلول آلبوم فرهنگ هنرمند اخبار فرهنگی و هنری

سلول: آلبوم فرهنگ هنرمند اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی سالیانه فقط ۲۰۰ میلیون تومان از شهرداری دریافت می‌کنیم/ مداحان تریبون‌های خاص زیر نظر ما نیستند ، منزل مداحان

یک مرکز جهت بحث بازسازی مبلغی را دریافت کرده هست، اگر یک حسینیه مختصر پولی دریافت کرده باشد که هم نگهداری و هم پرسشها فرهنگی آن رعایت شود را باید در بوق و کرنا

سالیانه فقط ۲۰۰ میلیون تومان از شهرداری دریافت می‌کنیم/ مداحان تریبون‌های خاص زیر نظر ما نیستند ، منزل مداحان

منزل مداحان: سالیانه فقط ۲۰۰ میلیون تومان از شهرداری دریافت می کنیم/مداحان تریبون های خاص زیر نظر ما نیستند

عبارات مهم : میلیون

خانه مداحان: سالیانه فقط ۲۰۰ میلیون تومان از شهرداری دریافت می کنیم/مداحان تریبون های خاص زیر نظر ما نیستند/ هنگامی که مبالغ میلیاردی به مراکز دیگر می دهند؛ مگر حرفی می زنیم؟

یک مرکز جهت بحث بازسازی مبلغی را دریافت کرده هست، اگر یک حسینیه مختصر پولی دریافت کرده باشد که هم نگهداری و هم پرسشها فرهنگی آن رعایت شود را باید در بوق و کرنا کنند؟ میلیاردها میلیارد به دیگر مراکز داده شد، ما یک کلمه حرف زدیم که آیا به این مراکز پول داده اید؟

عضو هیات امنای منزل مداحان در تصویر العمل به بیانات رییس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مبنی بر اینکه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری فقط ۲ هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی دارد که مقدار زیادی از این بودجه خرج مداحان و پخت آش می شود، گفت: در شورای چهارم مقرر شد که در سال اول ۲۰۰ میلیون تومان بودجه به منزل مداحان تخصیص داده شود و هر ساله این بودجه ۱۰ درصد زیاد کردن پیدا کند که الان باید مبلغ این بودجه ۲۶۰ میلیون تومان باشد، ولی مداحانی هستند که تریبون هایی خاص دارند و شاید مبالغی دریافت کنند که زیر نظر منزل مداحان نیست.

سالیانه فقط ۲۰۰ میلیون تومان از شهرداری دریافت می‌کنیم/ مداحان تریبون‌های خاص زیر نظر ما نیستند ، منزل مداحان

حسن آهی (عضو هیات امنای منزل مداحان) در گفت وگو با ایلنا به بیانات رییس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مبنی بر اینکه بودجه فرهنگی شهرداری خرج مداحان و پخت آش می شود، تصویر العمل نشان داد و گفت: من فقط در رابطه با بودجه ای که به منزل مداحان تعلق می گیرد؛ اظهارنظر می کنم و در رابطه با حسینیه هایی که ممکن است از طرف شهرداری و شورای شهر به آنها بودجه تعلق گیرد، صحبت نمی کنم.

باید سالیانه ۲۰۰ میلیون تومان به منزل مداحان بدهند

یک مرکز جهت بحث بازسازی مبلغی را دریافت کرده هست، اگر یک حسینیه مختصر پولی دریافت کرده باشد که هم نگهداری و هم پرسشها فرهنگی آن رعایت شود را باید در بوق و کرنا

وی با اشاره به اینکه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باید سالیانه ۲۰۰ میلیون تومان جهت منزل مداحان بودجه در نظر بگیرد، افزود: در شورای چهارم مقرر شد که در سال اول ۲۰۰ میلیون تومان بودجه به منزل مداحان تخصیص داده شود و هر ساله این بودجه ۱۰ درصد زیاد کردن پیدا کند که الان باید مبلغ این بودجه ۲۶۰ میلیون تومان باشد.

آهی تاکید کرد: بودجه دیگری هم است که به منزل مداحان تعلق می گیرد که رقم آن سالیانه ۲۸ تا ۳۰ میلیون تومان هست؛ بنابراین همین دو رقم به منزل مداحان پرداخت می شود، ولی مداحانی هستند که تریبون هایی خاص دارند و شاید مبالغی دریافت کنند که زیر نظر منزل مداحان نیست.

عضو هیات امنای منزل مداحان با بیان اینکه امسال جهت چهارمین بار این بودجه به منزل مداحان تعلق گرفته هست، گفت: اگر جهت دریافت مبالغ هنگفت اسمی از منزل مداحان می برند، اشتباه هست، ولی شنیده شده است که حسینیه هایی هستند که مبالغی هنگفت یا زمین هایی را دریافت کرده اند. در وقت قالیباف کارت طرح ترافیک نیز به افرادی داده می شد و ملک منزل مداحان هم جهت کار فرهنگی از طرف شهرداری به منزل مداحان تعلق گرفته است.

سالیانه فقط ۲۰۰ میلیون تومان از شهرداری دریافت می‌کنیم/ مداحان تریبون‌های خاص زیر نظر ما نیستند ، منزل مداحان

مصطفی خرسندی (مدیرعامل منزل مداحان) نیز این رابطه به ایلنا گفت: دفتر اعتبار شورای شهر هنوز معی نیست، در سال گذشته به منزل مداحان ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار بودجه تخصیص یافت. جهت سال ۹۷ هم بعید است که مبلغی زیاد از این در نظر گرفته شده است باشد، بنابراین دلیلی ندارد که هر بار این مساله را اعلام کنند که بودجه زیادی را به مداحان تخصیص می دهند.

باید در حوزه فرهنگ دینی هزینه کرد

یک مرکز جهت بحث بازسازی مبلغی را دریافت کرده هست، اگر یک حسینیه مختصر پولی دریافت کرده باشد که هم نگهداری و هم پرسشها فرهنگی آن رعایت شود را باید در بوق و کرنا

وی با تاکید بر اینکه باید در حوزه فرهنگ دینی هزینه کرد، گفت: این کار پرهزینه هست، ولی ما به عنوان مرکز منزل مداحان بودجه هنگفت دریافت نکرده ایم و کل اعتبار هم رقمی است که اعلام شده است است.

مدیرعامل منزل مداحان تاکید کرد که اگر مبلغی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به منزل مداحان پرداخت شده است است آن را اعلام کنند. در حوزه مباحث دینی کاری که باید انجام نشده است و باید به این حوزه بیش از اینها توجه شود. حتی کمیسیون فرهنگی شورای شهر نشستی با مراکز تصمیم گیری حوزه مداحی نداشته است.

سالیانه فقط ۲۰۰ میلیون تومان از شهرداری دریافت می‌کنیم/ مداحان تریبون‌های خاص زیر نظر ما نیستند ، منزل مداحان

وی خاطرنشان کرد: با این بودجه دقیقا باید چه کاری انجام دهیم؟ آنها یک اعتباری را مصوب کردند نه تخصیص اتفاق افتاده و نه نقدینگی صورت گرفته است.

مدیرعامل منزل مداحان در ادامه در تصویر العمل به تخصیص بودجه میلیاردی به یکی از حسینیه های منطقه ۵ پایتخت کشور عزیزمان ایران در وقت قالیباف بیان داشـت: یک مرکز جهت بحث بازسازی مبلغی را دریافت کرده هست، اگر یک حسینیه مختصر پولی دریافت کرده باشد که هم نگهداری و هم پرسشها فرهنگی آن رعایت شود را باید در بوق و کرنا کنند؟ میلیاردها میلیارد به دیگر مراکز داده شد، ما یک کلمه حرف زدیم که آیا به این مراکز پول داده اید؟

عصر کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: میلیون | دریافت | شهرداری | شورای شهر | کمیسیون فرهنگی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs